BENVINGUTS

L’escola 3ET neix el 2004 amb l’objectiu d’apropar a tothom l’aprenentatge de música moderna a tots els nivells i amb una variada oferta, tant en el que respecte a instruments i matèries d’estudi com a horaris lectius. Tanmateix, és també un objectiu important intentar fer accessible a qui ho desitgi aquest aprenentatge. És per aquestes raons per les que l’escola inicia la seva oferta amb les classes individuals, adequades tant per a alumnes principiants com per a estudiants avançats, amb l’objectiu d’oferir un ensenyament personalitzat i adaptat a cada un d’ells.
Aquesta oferta s’amplia amb les assignatures col.lectives de llenguatge musical i harmonia, i de combo o conjunt instrumental/vocal.
La oferta es completa amb concerts, audicions i altres activitats que organitza l’escola amb la participació d’alumnes i professors, mostrant una visió didàctica i també lúdica de la música.
Per dur a terme tota aquesta activitat l’escola disposa de instal.lacions i equipament tècnic i didàctic adaptat a les necessitats de professors i alumnes, posant a disposició d’aquests les aules i els instruments tant per la realització de les classes com per eventuals sessions de pràctica i estudi.
Finalment, un professorat professional i altament experimentat forma, juntament amb l’equip directiu, un grup humà proper als alumnes, amb l’objectiu de fer que el pas per l’escola 3ET sigui per a tots ells una experiència plena de satisfacció.